上一篇:无患儿子标价5元壹棵冠幅100公分 下一篇:没有了

日博365官网 ——(或许拥有壹天)的罗马音

来源:未知 发布于 2018-11-05  浏览 次  

 ku wan ti men mi ga fan ge ruai

 ta yi dan go di da

 kuang ge rou sin a wa viu you ge

 kong ben fa li ki sen tang de

 ze de long hai you ge rai

 san kong ma ti shen me wen wan

 wa gu yin to kruang ti tuo zai

 yi ku kun bai zan dong tong hi wai yi

 go a ze mi se wan ze fan di dai

 go a ze mi se ti ti fan bang an ben zai

 ru duo wan se sai pu ru ni go kong song ma ti chan

 go a ze mi se kong ti kao di di

 ti kou ma de me xi wi ti di he ga

 kong ce mi wen nan ti men ben ge ran kong chen zin zin

 wan wi chen gu kong ga ge ran ge ru

 kua me sou ce qi ruang kuo

 mei jei nu pin nei guo da

 wen nu kong mi sin ti di na

 den kong ma ma ha cen

 tan tai kou niu chan ma krai krai

 mo du yin to kruang ti tuo zai

 yi ku kun bai zan dong tong hi wai yi

 go a ze mi se wan ze fan di dai

 go a ze mi se ti ti fan bang an ben zai

 ru duo wan se sai pu ru ni go kong song ma ti chan

 go a ze mi se kong ti kao di di

 ti kou ma de me xi wi ti di he ga

 kong ce mi wen nan ti men ben ge ran kong chen zin zin

 go you wan mi taiyi

 mo pa you san nong a ce po pu lu wan fa mai

 ji tai mi kuai di ba wai

 wo fa lam fang mang se sai yi

 wo tai yi ni nu mei na me se tou ruai

 e ruai ma kuang bi gua wan ni

 go a ze mi se wan ze fan di dai

 go a ze mi se ti ti fan bang an ben zai

 ru duo wan se sai pu ru ni go kong song ma ti chan

 go a ze mi se kong ti kao di di

 ti kou ma de me xi wi ti di he ga

 kong ce mi wen nan ti men ben ge ran kong chen zin zin

 kong ce mi wen nan ti men ben wan ti fa ben zen

上一篇:无患儿子标价5元壹棵冠幅100公分 下一篇:没有了